Helgens program

Program Fallskärmsjägarnas Dag 2013

Också i år kommer programmet läggas upp efter årskullarnas önskemål och kommer utgöra en stomme för programmet framöver: möjlighet att träffas alla tre dagarna, aktivitet också på söndagen, där vi bl.a. gör det möjligt för årskullsansvariga att träffas för att tillsammans se på vad vi kan göra för att få ännu fler med på aktiviteter, FJS Dag och annat.

Dessutom kommer vi igen genomföra förevisning av fallskärmstjänst och materiel som fallskärmsjägarna använder idag.

På söndagen kommer vi också anordna en Fästningstur, som medlemmar med anhöriga har möjlighet att delta på.

 

Fredag 18 AUGUSTI

TidAktivitetPlats

17:00-

Samkväm med grill och klubbshop
Visning av klubbens DC3 kommer också kunna genomföras. Grillen öppnar ca kl 18.

Fallskärmsjägarlägret och Skärmen

 

Lördag 19 augusti

TidAktivitetPlats

07:00-08:30

Frukost mot egen betalning.

Militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget

09:30-10:30

Förevisning fallskärmsdrill och landningsträning

Hopphallen

10:30-13:00

Förevisning uthopp och materielförevisning - klubbmedlemmar får möjlighet att hoppa ur tornet

För att minska köbildning till hoppningen förevisas fallskärmsjägarmaterielen parallellt.

Fallskärmsjägarlägret

11:00-13:00

Lunch

Militärrestaurangen Kastanjen

13:00-13:50

Fallskärmsjägarklubbens årsmöte

Götiska Salen

14:00-14:45

Föredrag 1 - Detaljer på väg

Götiska Salen

15:00-15:45

C 323. och klubben orienterar om genomförd och kommande verksamhet.

Götiska Salen

16:00-16:45

Föredrag 2 - Detaljer på väg

Götiska Salen

17:00-18:30

Middag mot egen betalning

Militärrestaurangen Kastanjen

19:00-

Ceremoni med avlämning i Lägret

Flagghopp och plakettutdelning.

OBS! Ta med din basker till uppställningen.

Fallskärmsjägarlägret

20:00-

Fortsatt samkväm med bl.a. bastu, grill och klubbshop

Fallskärmsjägarlägret

 

Söndag 20 augusti

TidAktivitetPlats

07:00-08:30

Frukost mot egen betalning.

Militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget

09:00-10:45

Historisk Fästningstur, specialvisning för klubbens medlemmar med anhöriga

Specialpris 100 kr/person

Samling vid Fästningsboden, mittemot Militärrestaurangen Kastanjen

09:30-11:30

Träff för årskullsansvariga

Fokus på årskullarnas arbete och samverkan mellan årskullarna.

Skärmen

12:00-13:00

Lunch mot egen betalning

Militärrestaurangen Kastanjen